Zdravstveni Karton.
u zdravstveni karton beleži se
  • Telesna visina
  • Telesna masa
  • BMI (Indeks telesne mase)
  • Telesna kompozicija* (masa mišića, % telesnih masti, količina vode u telu, segmentni raspored masti i bezmasne komponente, vrednost bazalnog metabolizma…)
  • Posturalni status (položaj glave, ramena, lopatica, trouglova stasa, položaj karlice, kolena, status stopala)
  • Analiza kičmenog stuba u 3D
Sportski Karton.
u sportski karton beleži se
  • Rezultat sa testiranja motoričkih sposobnsti
  • Praćenje promena u nivou motoričkih sposobnosti
  • Savladavanje tehničkih elemenata
  • Predisponiranost prema određenoj sportskoj grani